+40 359 409 734

Comenius - Active Descriere

ACTIVE

(2013-2015)

Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna” desfăşoară proiectul şcolar multilateral Comenius ACTIVE (Active Communication Training in Vocational Education), cel de al treilea din seria de programe sectoriale Comenius câştigate de institutia şcolară cu profil tehnnologic şi vocaţional. Comenius este prima componentă a Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii derulat prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private, precum şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector.

Multilateralul ACTIVE se desfăşoară pe o durată de 2 ani, în intervalul de timp 2013-2015, şi are ca scop echiparea elevilor cu competenţele necesare comunicării în vederea unei integrări de succes pe piaţa muncii. Preocuparea de bază a parteneriatului este aceea de a oferi o înţelegere şi întrebuinţare corectă a comportamentului de comunicare nonverbală, un element crucial în formarea unor modele de conduită exemplară în situaţii generate de mediul vocaţional. În acest parteneriat european România s-a alăturat altor şase ţări europene, şi anume Bulgaria, Italia, Turcia, Croaţia, Polonia şi La Réunion, teritoriu de la distanţă al Franţei, ţări est şi central europene, mediteraneene şi un tărâm tropical paradisiac din inima Oceanului Indian. Varietatea din componenţa echipei constituie o premisă esenţială pentru cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor, a spiritului şi practicii antreprenoriale din diferite societăţi ale statelor UE. De asemenea, elevii vor avea prilejul de a dobândi competenţe şi abilităţi personale şi de comunicare pentru integrarea profesională şi de cetăţenie europeană activă.

Proiectul s-a conturat în februarie 2013, în cadrul unei vizite pregătitoare în Polonia, ţara parteneră coordonatoare de proiect, şi, ca urmare a aprobării a candidaturii, din 1 septembrie au demarat pregătirile pentru realizarea reuniunilor de proiect şi a activităţilor pe care le implică acestea. Sistemul de vizite este unul tandemic, aşa încât în aceeaşi perioadă două ţări desfăşoară paralel activităţi subscrise aceleiaşi teme, urmărind realizarea aceloraşi produse finale. Elevii şi profesorii  echipei Comenius ACTIVE de la C.T. „Andrei Şaguna” vor participa la vizite de lucru în La Réunion, Croaţia şi Polonia, iar printre produsele de proiect  vizate se numără: un DVD cu piese de teatru însumând aspecte ale CNV în relaţiile profesionale cu superiorii, echipa colegilor de slujbă şi cu clienţii; o broşură instructivă ce va incluse şi textele schiţelor de teatru; un glosar multicultural comparativ cu cele 6 aspecte ale CNV (contact vizual, proximitate, înfăţişare, atingere, gesturi şi postura trupului); şi materiale didactice de referinţă cu exemple de bune practici în comunicarea profesională. Activităţile propuse în proiect sunt variate şi antrenante, integrate în curriculum şi interdisciplinare. Elevii vor analiza pelicule de film mut şi materiale video, vor organiza parade vestimentare, vizite la antreprenori, ateliere de lucru pe tema interviurilor de angajare, relaţiilor cu clienţii, jocuri de rol şi concursuri.

Pentru că proiectul este centrat pe elevi, aceştia sunt implicaţi în toate etapele de realizare, de la planificarea acestuia, până la evaluare şi diseminarea rezultatelor. Totodată, acest proiect va permite echipelor de profesori si directori de şcoli din ţările partenere să împărtăşească experienţe şi informaţii, să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi manageriale.

Derularea acestui ambiţios proiect va contribui semnificativ la modernizarea şi europenizarea comunităţii educaţionale din instituţia de învăţământ a Colegiului Tehnic „Andrei Şaguna” şi va crea punţi pentru viitoare parteneriate cu statele Europei. 

 

 

 

Active Communication Training in Vocational Education

 

Titlul şi acronimul proiectului: Active Communication Training in Vocational Education (ACTIVE )

Tipul proiectului: Comenius multilateral

Parteneri în proiect: România, Bulgaria, Turcia, Polonia, Italia, Croaţia, La Réunion (Franţa)

ZESPÓŁ SZKÓŁ, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIPIANACH – Liceu teoretic, Polonia 

AHMETLİ ANADOLU LİSESİ' – Liceu teoretic, Turcia

DFSG "INTELEKT" – Liceu vocaţional, Bulgaria

COLEGIUL TEHNIC ”ANDREI ŞAGUNA” ORADEA – Liceu tehnologic şi vocaţional, România

LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE ANTOINE ROUSSIN – Liceu teoretic şi tehnologic, La Réunion, Franţa

LICEO CLASSICO STATALE NICOLA SPEDALIERI – Liceu teoretic, Catania, Italia

EKONOMSKA I TRGOVACKA SKOLA CAKOVEC – Liceu economic, Croaţia

 

Coordonator de proiect: Zespół Szkół, Liceum Ogólnokształcące w Lipianach, Polonia

 

Sumar şi motivaţie: Scopul proiectului este să îi echipeze pe elevi cu competenţele necesare comunicării în vederea unei integrări de succes pe piaţa muncii. Preocuparea de bază a parteneriatului este acelea de a oferi  o înţelegere şi întrebuinţare corectă a comunicării nonverbale, care este vitală pentru formarea unor modele de conduită exemplară în situaţii generate de mediul vocaţional.

Având în vedere ratele înalte de şomaj şi recunoaşterea nevoii ca tânăra generaţie să fie flexibilă şi competitivă, echipată pentru iniţierea şi întreţinerea contactelor şi relaţiilor interculturale.

Activităţile proiectului şi diversitatea partenerilor le va oferi elevilor şansa unei experienţe practice de exersare a comunicării în mediul de afaceri, în planificarea carierei, precum şi a abilităţilor de întrebuinţare a tehnologiei informaţionale.

Pentru instituţiile cu profil tehnic şi vocaţional, proiectul va crea oportunităţi de valorificare a curriculumului. În desfăşurarea activităţilor de proiect, şcolile vor lega relaţii de colaborare cu antreprenori locali, ceea ce va duce la satisfacerea unor obiective şi nevoi reciproce.

 

Obiectivele proiectului:

Proiectul ţinteşte la o explorare a comunicării nonverbale şi a importanţei acesteia în procesul muncii şi în situaţiile cotidiene, generate în cadrul diferitelor contacte interpersonale.

Promovarea competenţelor cheie precum:

Iniţiativă în domeniul antreprenorial;
Comunicarea interpersonală în limbi străine;
Împărtăşirea şi fuziunea valorilor europene;
Comunicarea prin tehnici informaţionale;
Achiziţionare unor deprinderi de învăţare, civice, sociale;


La finele proiectului, următoarele obiective  vor fi atinse:

 

Realizarea unui studiu comparativ intercultural al asemănărilor şi diferenţelor de comunicare nonverbală în ţările europene partenere în proiect.
Motivarea elevilor pentru îmbunătăţirea deprinderilor de comunicarea interpersonală şi de afaceri, în diferite specializări vocaţionale.
Dezvoltarea unui spirit antreprenorial, a creativităţii şi inovaţiei în planificarea parcursului profesional şi a aderării la piaţa muncii.
Optimizarea abilităţilor digitale de informare şi comunicare.
Îmbunătăţirea abilităţilor de a citi semnalele nonverbale esenţiale pentru o relaţionare de succes în viitoarele interacţiuni de la locul de munca.
Dezvoltarea competenţelor necesare pentru implicarea în discuţii cu caracter de dezbatere, ce necesită gândirea critică, munca de cercetare, tehnici de analiză, sinteză, clasificare şi diseminare a informaţiei.
Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare scrisă şi orale în limba engleză.
Crearea unei oportunităţi de a dobândi cunoştinţe şi competenţe de cetăţenie europeană (lărgirea orizontului în termenii înţelegerii valorilor, tradiţiilor altor culturi, precum şi a toleranţei faţă de specificul naţional al partenerilor europeni.

 


Planul reuniunilor de proiect urmăreşte o schemă tandem, în care C.T. „Andrei Şaguna” Oradea desfăşoară vizite de lucru în La Réunion (noiembrie 2013), Croaţia (aprilie 2014), Polonia (mai 2015) şi găzduieşte şcolile partenere în octombrie 2014.

 

Activităţile de proiect: Activităţile vor implica expertiza profesorilor de limba engleză, economie, geografie, design, estetică şi modă, educaţie civică, sociologie şi psihologie, de tehnicile informaţiei şi a comunicării.

 

Vizitele de studiu sunt organizate tematic, după cum urmează:

Reuniunile paralele din Italia şi La Réunion: se centrează pe tema tehnicilor de comunicării nonverbale în iniţierea contactelor şi relaţiilor interumane. Activităţile vor include jocuri, dramă, sesiuni de ice-breakers.
Reuniunile paralele din Croaţia şi Bulgaria: explorează şase aspecte esenţiale în comunicarea nonverbală  - contactul vizual, proximitatea, înfăţişarea, postura şi gesturile. Activităţile vor include: spectacole vestimentare pentru diferite ocazii sociale, analiza de peliculă mută, dramă, jocuri de identificare a mesajelor nonverbale.
Reuniunile paralele din România şi Turcia: se centrează asupra comunicării nonverbale la locul de muncă. Activităţile vor include: interviuri în vederea angajării, ateliere de lucru pe tema oferirii serviciilor, urmate de jocuri de rol şi o sesiune de autoevaluare.
Reuniunea finală din Polonia: are scopul revizuirii materialului parcurs de-a lungul proiectului, iar activităţile vor include şi înregistrarea unui DVD cu schiţe de teatru însoţit de o broşură, aplicarea unor chestionare de evaluare finală.


Produse finale principale:

Glosar comparativ de elemente ale comunicării nonverbale;
DVD cu schiţe de teatru prezentând modele de comportament adecvat în diferite situaţii la locul de muncă;
Manual însoţit de DVD - Ready-to-use materials – set de materiale de bune practici în prezentarea la un interviu de angajare, în domeniul serviciilor şi al relaţiilor interpersonale profesionale.

Partenerii nostrii