+40 359 409 734

Comisii lucru

Comisia pentru curriculum

Presedinte comisie Olar Cristinco
Membrii Biro Ildiko, Holhos Felicia, Grec Adriana, David Olivia, Lacatusu Simona
Atributii specifice  

Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Arendas Rodica, Varga Violeta
Atributii specifice  

Comisia pentru situaţii de urgenţă şi cadrul tehnic PSI

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Serac Calin, Varga Violeta, Oaie Aurel
Atributii specifice  

Comisia de acordare a burselor şi altor forme de ajutor social

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Radu Angelia, David Olivia, Bot Simona, Arendas Rodica, Bodea Paula, Malita Silvia, Varga Violeta
Atributii specifice  

Comisia de inventariere

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Roman Dobos Gabriela, Teusdea Alexandrina, Sabau Elisabeta, Grec Adriana, Arendas Rodica, Bar Maria, Pop Anca, Man Emil, Malita Silvia, Covaci Iosif, Urdea Elena
Atributii specifice  

Comisia de asigurare a serviciului pe şcoală

Presedinte comisie Lacatusu Simona
Membrii Chisiu Dan, Dumea Lucian
Atributii specifice  

Responsabil cu întocmirea, redactarea, modificarea şi publicarea orarului

Presedinte comisie Lacatusu Simona
Membrii Chisiu Dan, Dumea Lucian
Atributii specifice  

Comisia de perfecţionare metodică şi formare continuă

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Teusdea Alexandrina, Pantea Bianca, Bot Simona, Arendas Rodica, Curpas Anca
Atributii specifice  

Comisia de redactare a revistei şcolare

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Bungau Angela, Postole Gretta, Negrean Simona, Chisiu Ramona, Chisiu Dan
Atributii specifice  

Comisia pentru realizarea ofertei educaţionale a şcolii

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Sipos Marta, Dumea Lucian, Teusdea Alexandrina, Bogojel Otilia, Postole Gretta, Negrean Simona, Roman Dobos Gabriela
Atributii specifice  

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Koka Camelia, David Olivia, Covaci Iosif, Lung Antiana
Atributii specifice  

Comisia de selecţionare anuală a documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate

 

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Bodea Paula, Merca Rodica, Arendas Rodica, Malita Silvia
Atributii specifice  

Colectiv de lucru pentru revizuirea RI

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Pantea Bianca, Dale Livia, Koka Camelia
Atributii specifice  

Responsabil cu planificarea tezelor semestriale şi evaluărilor iniţiale şi finale

Responsabil Bogojel Otilia
Atributii specifice  

Comisia pentru combaterea absenteismului, abandonului şcolar şi notare ritmică

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Grec Adriana, Bungau Angela, Koka Camelia, David Olivia, Holhos Felicia, Urdea Elena
Atributii specifice  

Responsabil cu actele de studii şi cu sigiliul şcolii

Responsabil Arendas Rodica
Atributii specifice  

Responsabil cu gestionarea BDNE

Responsabil Gui Gheorghe
Membrii Arendas Rodica, Merca Rodica, Bodea Paula
Atributii specifice  

Comisia pentru siguranţa în mediul şcolar

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Crisan Csilla, Clitan Dumitru, Holhos Felicia, Gui Gheorghe, Tautu Ramona
Atributii specifice  

Responsabili cu imaginea şcolii

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Pop Mariana, Lacatusu Simona, Abrudan Luminita, Ciurez Virginia, Olar Cristinco
Atributii specifice  

Comisia pentru prevenirea discriminării

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Sabau Elisabeta, Pop Mariana, Dronca Raluca, Roman Dobos Gabriela, Curpas Anca
Atributii specifice  

Comisia pentru activităţi extraşcolare

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Chisiu Ramona, Holhos Felicia, Bungau Angela, Pantea Bianca, David Olivia, Bot Simona, Popa Voichita, Tautu Ramona
Atributii specifice  

Comisia pentru actualizarea şi revizuirea PAS

Presedinte comisie Postole Gretta
Membrii Negrean Simona
Atributii specifice  

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Presedinte comisie Radu Rodica
Membrii Serac Calin, Olar Cristinco, Lacatusu Simona, Sabau Elisabeta, Dumea Lucian
Atributii specifice  

Comisia de încadrare a personalului didactic

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Bogojel Otilia, Bar Maria, Pantea Bianca
Atributii specifice  

Comisia achiziţii publice

Presedinte comisie Biro Ildiko
Membrii Pop Anca, Bar Maria, Bogojel Otilia
Atributii specifice  

Responsabil manuale

Responsabil Maszarik Dorin
Atributii specifice  

Responsabil SEAP

Responsabil Bar Maria
Atributii specifice  

Coordonator pentru proiecte

Responsabil Holhos Felicia
Atributii specifice  

Partenerii nostrii