+40 359 409 734

Corigente

G R A F I C

privind perioada de desfăşurare a examenelor de încheiere a situaţiei şcolare

pentru elevii amânaţi sau rămaşi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul

semestrului II – 2013-2014 pentru CLASELE TERMINALE:

a X-a, a XII-a liceu zi,  clasa a XIII-a Rută directă și a XIV-a ruta progresivă

          Limbă şi comunicare                                   - 25 iulie 2014

          Om şi societate, matem. şi ştiinţe                - 25 iulie 2014

          Tehnologii, ed. fizică şi sport                        - 25 iulie 2014

 

G R A F I C

privind desfăşurarea examenelor de corigenţă – sem. II  2013-2014

pentru CLASELE TERMINALE:

a X-a liceu zi, a XII-a liceu zi, a XIII-a Rută directă, a XIV-a rută progresivă

Aria curriculară

          Limbă şi comunicare                                   - 6 august 2014

          Om şi societate, matem. şi ştiinţe                - 7 august 2014

          Tehnologii, ed. fizică şi sport                        - 6 august 2014

 

 

 

G R A F I C

privind perioada de desfăşurare a examenelor de încheiere a situaţiei şcolare

pentru elevii amânaţi sau rămaşi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul

semestrului II – 2013-2014

(cls. IX-a zi, X-profesională, cls. XI-zi, cls. IX, X, XII, XIII seral)

          Limbă şi comunicare                                   - 1 septembrie 2014

          Matematică şi ştiinţe                                   - 2 septembrie 2014

          Om şi societate                                           - 1 septembrie 2014

          Tehnologii, ed. fizică şi sport                       - 2 septembrie 2014

 

G R A F I C

privind desfăşurarea examenelor de corigenţă – sem. II  2013-2014

cls. IX-a zi, X-profesională, cls. XI-zi, cls. IX, X, XII, XIII - seral

- clase altele decât terminale -

          Limbă şi comunicare                                   - 3 septembrie 2014

          Matematică şi ştiinţe                                   - 4 septembrie 2014

          Om şi societate                                           - 5 septembrie 2014

          Tehnologii, ed. fizică şi sport                         - 5 septembrie 2014

 

D I R E C T O R,

Prof. ec. dr. Răzvan VONEA

Partenerii nostrii