+40 359 409 734

Oferta educationala

Pentru anul școlar 2015-2016, Colegiul Tehnic ”Andrei Șaguna” își propune urmatorul plan de școlarizare:

Liceu curs de zi - clasa a IX-a
Filiera tehnologică
Domeniul Nr clase Limba de predare
Industrie textliă și pielărie 1 clasă Limba română
Estetica și îngrijirea corpului omenesc 1 clasă Limba maghiară

 

Școala profesională - clasa a IX-a
Filiera tehnologică
Calificare Nr clase Limba de predare
Mecanic auto 1 clasă Limba română
Sculer matrițer 1 clasă Limba română
Confecționer produse texile 1 clasă Limba română
Bucătar 1 clasă Limba română
Mecanic auto 1 clasă Limba maghiară
Electrician exploatare joasă tensiune 1 clasă Limba maghiară
 
 
Liceu curs seral- clasa a XI-a - ruta progresiva
Filiera tehnologică, profil tehnic
Domeniul Nr clase Limba de predare
Tehnician in industria textila 1 clasă Limba română

 

Școala postliceală- curs zi
Calificarea Nr clase Limba de predare
Creator proiectant îmbrăcăminte 1 clasă Limba română

Partenerii nostrii